O nas


Jak powstała Spółdzielnia?

 

Wróćmy na moment do przeszłości, do dni kiedy to z indywidualnych warsztatów rzemieślniczych powstała spółdzielnia. Wspomnijmy tych ludzi, którzy tworzyli i tworzą Spółdzielnię do dnia dzisiejszego.

 

Prace organizatorskie rozpoczęło kilka osób, które doskonale zdawały sobie sprawę jak trudnego podjęły się zadania, tym bardziej, że chodziło o stworzenie firmy, w której niezbędne było wspólne działanie.

 

Grupa kominiarzy, a było ich 54. powołała do życia Wojewódzką Rzemieślniczą Spółdzielnię Kominiarzy i opracowała jej statut. Do zebrania organizacyjnego doszło w lipcu 1951 r. Prezydium zebrania tworzyli koledzy: Leon Andrzejewski Konstanty Pilaszek oraz Jerzy Masztalerz. W wyniku wyborów do Rady Nadzorczej weszło sześciu z założycieli. Powołano też Zarząd, którego pierwszym prezesem został Władysław Raczek.

 

Terenem działania nowo zarejestrowanej Spółdzielni był Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Puck, Kartuzy, Tczew, Malbork, Pruszcz Gd., Lębork, Starogard Gdański, Elbląg, Kwidzyn, Sztum oraz Kościerzyna.

 

Od listopada 1951r. pracować zaczęły spółdzielcze punkty usługowe urządzone przeważnie w mieszkaniach nowo mianowanych kierowników. Prawie wszędzie występowały braki w urządzeniach socjalnych. Brak wzorów podstawowej dokumentacji hamował prawidłowy start, piętrzyły się przeszkody natury organizacyjnej i finansowej. Następowały częste zmiany składu Zarządu Spółdzielni. Efektem tego było zwołane w czerwcu 1952r. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które dokonało podziału Wojewódzkiej Rzemieślniczej Spółdzielni na gdańską, gdyńską oraz tczewską.

 

W maju 1957r. spółdzielnie w Gdańsku i Gdyni połączyły się. Powstała Gdańska Rzemieślnicza Spółdzielnia Kominiarzy. Po kilku latach, z dniem l stycznia 1964r. ,Walne Zgromadzenia członków w Gdańsku i Tczewie wspólnie utworzyły Wojewódzką Spółdzielnię Kominiarzy w Gdańsku, jedną dużą jednostkę usługową, silną technicznie i ekonomicznie.

 

Od tej pory, przy współpracy władz lokalnych oraz organów Straży Pożarnej , przy efektywnym udziale załogi, ujednolicono zakres działalności gospodarczej. Stale polepszano jakość wykonywanych usług, co owocowało spadkiem ilości skarg ze strony klientów, zmniejszeniem do minimum palności z przyczyn przypisywanych kominiarzom. Zadbano o wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zabezpieczenie socjalne pracowników.

 

W 1966r. oddano do dyspozycji załóg nowe lub wyremontowane, odpowiadające potrzebom kominiarzy, lokale na zakłady usługowe. Dyrekcja przeniosła się do obecnej siedziby w Gdańsku Oliwie.

 

Praca Rady Nadzorczej w tym okresie przyczyniła się do istnienia Spółdzielni w dzisiejszym kształcie. Jej członkowie stanowczo i nieustępliwie argumentowali potrzebę rozszerzenia terenu działania spółdzielni. Należy tutaj wspomnieć o jej wieloletnim przewodniczącym koi. Stanisławie Szymańskim, który cieszył się ogromnym zaufaniem załogi.

 

Nie można pominąć ogromnej roli Zarządu w jej 50 letnim istnieniu. Na szczególną uwagę zasługuje jej wieloletni prezes Tadeusz Bigus, człowiek niezwykle pracowity, zaangażowany, oddany sprawom spółdzielni.

 

W maju 1971 r. w spółdzielni powstało Koło Sportowe „START”. Jego czołowymi działaczami byli Tadeusz Siewierski i Marian Chyła. Na przestrzeni lat zanotowano wiele osiągnięć:
– I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Spółdzielczości Pracy w 1984r.,
– II miejsce w 1985r, a przez wiele kolejnych lat I miejsce we współzawodnictwie między kołami sportowymi.

 

W 1975r. zrealizowany został postulat połączenia wszystkich Spółdzielni Kominiarskich w Polsce w Krajową Spółdzielnię Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą we Wrocławiu, jako jeden organ gospodarczy pod wspólnym kierownictwem. Staliśmy się Oddziałem Okręgowym na terenie ówczesnych województw gdańskiego i elbląskiego. Jednakże w wyniku przemian gospodar­czych oraz zmian w przepisach dotyczących spółdzielczości w czerwcu 1990r. znowu staliśmy się samodzielnie działającą jednostką i w tej formie działamy do dnia dzisiejszego.